7460-7530 Miroirs

Home/Alle, Leichtspiegel/7460-7530 Miroirs

7460-7530 Miroirs

Download product card 

Produktkarte herunterladen

Artikelnummern:

 • 7504 Miroir Souple Transparent
 • 7460 Plastique Reflet
 • 7510 Miroir Mosaïque
 • 7530 Miroir Adhésif Rigide

Anwendung:

 • Décoration
 • Fantaisie

Feuerzertifikate:

 • M1

Materialien:

 • Polyethilene
 • Polyester / Aluminium
 • Polyester
 • PVC Adhésif

Farben:

 • Gold
 • Grau / Silber
Kategorien: , Schlagwort:

bodenspiegel Acrylic Mirrors spiegel 4 Acrylic Mirrorsspiegel 2 Acrylic Mirrors spiegel 3 Acrylic Mirrors spiegel 1 Acrylic Mirrors

Beschreibung

Download product card 

Produktkarte herunterladen

Artikelnummern:

 • 7504 Miroir Souple Transparent
 • 7460 Plastique Reflet
 • 7510 Miroir Mosaïque
 • 7530 Miroir Adhésif Rigide

Anwendung:

 • Décoration
 • Fantaisie

Feuerzertifikate:

 • M1

Materialien:

 • Polyethilene
 • Polyester / Aluminium
 • Polyester
 • PVC Adhésif

Farben:

 • Gold
 • Grau / Silber
Go to Top